Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0057 ed76
Reposted fromSuzi Suzi viaannairda annairda
Z TOBĄ.
— tak wyobrażam sobie nadchodzącą zime...
Reposted fromtimetolove timetolove viaannairda annairda
9381 660f 500
Dorastanie. Czas, w którym podejmujesz najważniejsze decyzje, nic prawie nie wiedząc o życiu.
— kurwa :)
Reposted fromashdsa ashdsa viamaaartynnn maaartynnn
1349 6534
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viakonwalia konwalia
8681 900b
Reposted fromretaliate retaliate viaDajanaa Dajanaa
4406 06f7
Reposted fromoutoflove outoflove viaDajanaa Dajanaa
Najpiękniejsze uczucie? Czuć się potrzebnym. Nic temu nie dorówna.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaDajanaa Dajanaa
0240 6ace
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaDajanaa Dajanaa
3272 50eb
Reposted fromretaliate retaliate viaDajanaa Dajanaa
0842 077b
0879 1dd6
Reposted fromkonwalia konwalia viaDajanaa Dajanaa
Przecież ja tak dużo od Ciebie nie oczekuje.Jedynie bym chciała,żebyś był jak jest mi źle,żebyś przytulił,podał herbatę jak jestem chora,żebyś dzielił ze Mną każdą radość.Nie oczekuje kwiatów,wyjść do kina...
— oczekuje tylko bliskości..
6518 d96c
Reposted fromhagis hagis vianiekoniecznieomnie niekoniecznieomnie
  Bardzo wtedy tęskniłem, ale najgorsze było udawanie, że nie tęsknię.
— Janusz Leon Wiśniewski - Arytmia uczuć
Reposted fromIriss Iriss viaromantycznosc romantycznosc
A jeśli pójdzie coś nie tak
I siebie znać nie będziemy już
Nie powiem jak mi Ciebie brak
Bo nie ma takich słów
— Video "Papieros"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaromantycznosc romantycznosc
listopad to takie połączenie wszystkich poniedziałków roku
Reposted fromuoun uoun viaromantycznosc romantycznosc
-Kiedy o tym rozmawialiśmy, powiedział mi o "teorii jednej kuli". Wiesz co to jest?
- Jak z zabójstwem Kennedy'ego? - zażartowałem
- Nie, jak z miłością życia, Każdy ma gdzieś tę jedną osobę. Jedną kulę. I jeśli w życiu dopisze ci szczeście, to tę osobę spotkasz. A gdy ją spotkasz, gdy dostaniesz prosto w serce, wtedy nie bedzie nikogo innego. Nieważne, co się stanie - śmierć, rozwód, obojętność, cokolwiek - nikt nigdy nie zastąpi tej osoby. To teoria jednej kuli.
— Michael Connelly
Reposted fromGirlTiger GirlTiger viaromantycznosc romantycznosc

    czasem cię widzę
    lecz wyciągniętymi rękoma 
    dotykam tylko
    mojej myśli o tobie


Halina Poświatowska
Reposted frompanimruk panimruk viakonwalia konwalia

Kolejny raz pozwolę mu się zamknąć w ramionach. 
Udam, że nie ma trzeciego cienia. 
Miłość nie unosi się gniewem,
nie pamięta złego. 
Ale jeśli pytasz,
czy potrafię – powiem: 
Przeszłość coraz trudniej mi przechodzi.

— Izabela Fietkiewicz-Paszek
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakonwalia konwalia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl